Under oppsett av integrasjonen velger du hvilken e-postliste i MailMojo du ønsker å koble til SuperOffice. Deretter starter en import av kontakter fra SuperOffice til denne e-postlisten.

Forklaring av import-prosessen

Når import fra SuperOffice starter skjer følgende (i denne rekkefølgen):

  1. MailMojo henter ut kontakter fra SuperOffice som legges i to filer for import.
    Kontakter som har samtykket til e-postmarkedsføring i en fil, og kontakter som eksplisitt har trukket tilbake samtykket til e-postmarkedsføring i en annen fil. Det betyr at kontakter som ikke har noe registrert samtykke for e-postmarkedsføring i SuperOffice ikke overføres til MailMojo. Data vi henter over om kontaktene er navn, den første e-postadressen og det første mobiltelefonnummeret og e-postmarkedsføringsinteresser (som blir merkelapper i MailMojo).

  2. I SuperOffice kan samme e-postadresse brukes av flere kontakter, mens e-postadresser er unike på en MailMojo-konto. Det betyr at vi må fjerne duplikater. Vi gjør det i begge importfilene slik at en e-postadresse ikke er oppført mer enn én gang i hver importfil. Ved duplikater tar vi vare på den kontakten med mest informasjon (f.eks. ved duplikater der én har mobiltelefonnummer, tar vi var på denne fremfor den uten).

  3. Hver kontakt i importfilen med samtykke importeres til MailMojo om de ikke allerede eksisterer, eller oppdateres med kontaktinformasjon om de eksisterer fra før. Kontaktene påmeldes e-postlisten koblet til SuperOffice, ved mindre kontakten eksisterer fra før og er enten avmeldt eller ugyldig.

  4. Hver kontakt i importfilen med tilbaketrukket samtykke importeres til MailMojo om de ikke allerede eksisterer, eller oppdateres med kontaktinformasjon om de eksisterer fra før. Kontaktene registreres som avmeldt i e-postlisten koblet til MailMojo.

Det er 3 ting som kanskje er det viktigste å notere seg om dette:

  • Ingenting føres tilbake til SuperOffice som en del av import-prosessen.

  • Kontakter uten samtykke til e-postmarkedsføring i SuperOffice importeres ikke, konkret betyr det at vi ikke ser manglende samtykke som grunn god nok til å avmelde kontakten i MailMojo.

  • Hvis forskjellige kontakter i SuperOffice har samme primære e-postadresse importeres bare én. Dersom en av disse eksplisitt har trukket tilbake samtykket til e-postmarkedsføring vil resultatet bli en avmeldt kontakt med den e-postadressen i MailMojo.

Se følgende diagram (klikk for stor versjon) som beskriver import-prosessen i nærmere detalj:

Eksempler på resultatene av en import

Her er noen eksempler for å illustrere hva som blir resultatet av import ut i fra status på kontakter i SuperOffice og MailMojo før import. En rad i tabellen representerer en kontakt i SuperOffice.

Endringer i status fra før import til etter fremheves som fet og kursiv tekst.

Uten samtykker i SuperOffice

E-postadresse

Status i SuperOffice

Status i MailMojo før import

Status i MailMojo etter import

kari-1@test.no

Uten samtykke

Eksisterer ikke

Eksisterer ikke

kari-2@test.no

Uten samtykke

Påmeldt

Påmeldt

kari-3@test.no

Uten samtykke

Avmeldt

Avmeldt

Med samtykker i SuperOffice

E-postadresse

Status i SuperOffice

Status i MailMojo før import

Status i MailMojo etter import

kari-1@test.no

Samtykke

Eksisterer ikke

Påmeldt

kari-2@test.no

Samtykke

Påmeldt

Påmeldt

kari-3@test.no

Samtykke

Avmeldt

Avmeldt

Med trukket samtykker i SuperOffice

E-postadresse

Status i SuperOffice

Status i MailMojo før import

Status i MailMojo etter import

kari-1@test.no

Trukket samtykke

Eksisterer ikke

Avmeldt

kari-2@test.no

Trukket samtykke

Påmeldt

Avmeldt

kari-3@test.no

Trukket samtykke

Avmeldt

Avmeldt

Flere kontakter med samme e-postadresse og variasjoner i samtykke

E-postadresse

Status i SuperOffice

Status i MailMojo før import

Status i MailMojo etter import

kari-1@test.no

Trukket samtykke

-

-

kari-1@test.no

Samtykke

-

-

kari-1@test.no

Uten samtykke

Enhver status

Avmeldt

Fant du svaret?