Bruken av flere e-postlister skal i all hovedsak være til nytte når du har behov for lister med ulike på- og avmeldingsinnstillinger, og trenger å sende ut forskjellig informasjon til helt separate mottakergrupper.

Om du ønsker å samle alle påmelder i én og samme liste, og har behov for å sende samme informasjon til flere lister samtidig (uten duplikater), vil nok segmentering passe bedre for deg. Segmentering gjør det fortsatt mulig å sende ulik informasjon til mottakergruppene om du har behov for det.

Om du har startet med å lage endel e-postlister og ønsker å skifte over til segmenter nå, har vi noen tips som gjør det enkelt for deg å endre på dette. 

Først er det greit at du gjør deg opp en mening om hvilken liste som skal være hovedlisten, deretter følger du disse 3 stegene for de resterende listene:

1. Legg til en merkelapp på alle kontaktene i listen

Start med å gå inn i en liste som ikke er hovedlisten og trykk på "Kontakter" oppe i høyre hjørne. Her inne kan du markere alle kontaktene ved å trykke på "Velg: Alle" i menylinjen, og deretter på "Velg alle XXX i utvalget" (avhengig av hvor mange kontakter som ligger i listen totalt). 

Når alle er markert kan du trykke på "Merkelapper" i menylinjen, og deretter på "Legg til". Lag en merkelapp som er relevant for gruppen og enkel å huske, trykk på plusstegnet og deretter på "Utfør". 

Du kan se merkelappen du lag til ved å trykke på "Vis med merkelapper" i menylinjen. Starten av videoen under viser hvordan du legger til merkelapper manuelt i MailMojo: 

2. Flytt alle kontaktene til hovedlisten

Når du har lagt til merkelappen kan du markere alle kontaktene i samme liste på samme måte som beskrevet over. 

Trykk deretter på "E-postlister" i menylinjen, og under "Flytt til" trykker du på hovedlisten din. Nå skal alle kontaktene dine være flyttet over, og det skal stå 0 kontakter i listen du er i. 

Se hvordan du flytter over kontakter fra én liste til en annen her: 

3. Opprett et segment for de overførte kontaktene 

Til slutt kan du gå inn i hovedlisten din og trykke på "Nytt segment", gi det et relevant navn og sett filteret på dem som har merkelappen du la på kontaktene. 

Når segmentet er opprettet skal det etter kort tid vise alle kontaktene som lå i e-postlisten du overførte fra, og du kan dermed slette den listen. 

I siste del av videoen over om merkelapper og segmenter kan du se hvordan du oppretter et segment.

Fortsett til du er ferdig med alle listene

Har du flere lister du ønsker å omgjøre til segmenter kan du gjøre steg 1 - 3 med disse også.

Fant du svaret?