Denne artikkelen handler om påminnelsesfunksjonen. Les mer om automatiserte kampanjer i denne artikkelen.

Sett opp påminnelser i siste steg av utsendelsen
Påminnelsesfunksjonen er et tilbud du får når du har sendt ut et nyhetsbrev. Da kan du sette opp en påminnelse et par dager senere, slik at de som ikke har fått det med seg har en sjanse til det.

I vår funksjon kan du selv sette både frekvens (altså antall dager i mellom utsendelsene) og hva som skal være kriteriet for å motta påminnelsen (ikke åpnet, ikke klikket osv.)

Og voilá, du har opprettet en påminnelsesekvens.

Redigere påminnelsen

Det er ikke alt du kan endre når påminnelsen allerede er satt i gang, men du kan stanse det andre nyhetsbrevet (før det er sendt ut) og redigere innholdet. 

Dersom du stopper påminnelsen for å endre på noe og skal aktivere den igjen senere, velger du knappen Aktiver.

Redigere tittel eller innhold
Tittel på påminnelsen vil automatisk bli Påminnelse: [det emnet du har skrevet], men dette kan du endre på om du vil. 

Stopp det nyhetsbrevet du vil endre, og gjør endringene du ønsker i emne eller innholdet. Trykk deg videre i editoren, til siste steget. Her markere du nyhetsbrevet som klart, og det blir liggende til triggeren utløser det.

Endre dato for oppfølging/påminnelse
Kanskje du ønsker å justere kriteriene, altså hvor lenge etter påminnelsen skal sendes og hva som skal kjennetegne dem som skal motta den. Dette gjør du enkelt ved å velge rediger for den aktuelle oppfølgings-e-posten. 


Fant du svaret?