Ligger du i adresseboken eller "safe sender"-listen til mottakeren, blir du sett på som en kjent avsender. Da vil du komme inn i riktig innboks, og bilder lastes ned og vises automatisk. I tillegg kan dette gi mer pålitelig levering til enkelte leverandører, som eksempelvis Hotmail. Et tips er derfor å oppfordre dine mottakere til å legge deg til i adresseboken.  

For eksempel ved å ha en liten notis i nyhetsbrevmalen din à la: 

Liker du vårt nyhetsbrev? Legg <avsenderadressen> i din adressebok eller "safe sender list" for å sørge for pålitelig levering av våre nyhetsbrev også i fremtiden!

 

Fant du svaret?