Automatisering kan brukes til å ønske nye abonnenter velkommen til nyhetsbrevet ditt, minne folk på arrangementer og følge opp kunder i nettbutikken din. Du kan sende en serie e-poster med ulike tips eller oppdatere de nyeste påmeldte med den viktigste informasjonen fra tidligere utsendelser. 

Du kan lese mer om hvilke formål du kan bruke funksjonen til i vår blogg-post.

Opprett en kampanje 

Med segmentering:

For å gjøre det magisk enkelt for deg, har vi satt opp ferdige kampanjer som du kan ta utgangspunkt i. Hvis du ønsker dette, er det viktig at du setter opp segmenter på forhånd for at kampanjen skal kunne skille mellom hvem som skal og ikke skal motta denne kampanjen. F.eks. bør du skille mellom nye kunder og nye påmeldte til nyhetsbrevet (ikke kunder) – da vil de ferdig oppsatte kampanjene passe utmerket til deg. Vil du lese mer om segmentering og merkelapper finner du informasjon i vår artikkel om dette.

Merk: du kan ikke endre på e-postliste eller segment etter at kampanjen er opprettet. Dersom listen ikke er korrekt, begynner du heller på nytt.

Uten segmentering:

Om du ikke trenger eller vil skille mellom f.eks. nye kunder og ikke-kunder, og bare skal sende en rekke e-poster med påminnelser til dine kontakter, trenger du ikke å segmentere kontaktene dine. I så tilfelle sender du kampanjen til alle kontaktene dine i utvalgt

Slik setter du opp en automatisert kampanje:

  1. Under fanen Automatisering trykker du på knappen “Opprett kampanje”. 

  2. Du får tilbud om å bruke et nøkkelferdig oppsett. Alternativt velger du å sette opp en kampanje fra bunnen av.

  3. Nå velger du tittel på kampanjen (kun for din egen bruk), hvilken e-postliste kampanjen gjelder for og ikke minst hva som skal utløse kampanjen. Ved bruk av ferdige kampanjer er utløseren allerede satt på “Segmentert velkomstserie” – du må derfor velge hvilket segment nye mottakere meldes inn i.

  4. Voilà, kampanjen er opprettet! Nå er du klar til å lage innholdet.

Lag innhold

1. Nyhetsbrev #1: Velg mal/ ferdig oppsatt mal og skriv innholdet som vanlig. Når du er ferdig med e-post nummer 1 kan du markere dette som klart.

Du kan lese mer om hvordan du utformer nyhetsbrev her. 

Merk: Du kan redigere den enkelte e-posten etter at kampanjen er aktivert, ved å velge Stopp i nedtrekksmenyen for den aktuelle e-posten. Da får du mulighet til å redigere, og e-posten aktiveres igjen. Du kan også aktivere manuelt i nedtrekksmenyen.  


2. Frekvens: Før du starter på neste nyhetsbrev kan du velge frekvensen for neste utsendelse, altså hvor mange dager det skal ta før denne mailen skal sendes ut (etter første). Klikk på lenken “Rediger” og sett kriteriene - eventuelt kan du vente til du har gjort klart alle nyhetsbrevene før du setter frekvens. 

Tips: Du bør ikke vente for lenge med å sende påminnelser eller oppfølginger. 2 dager er et passelig mellomrom, men du burde sjekke hvilken ukedag det blir. Om du skal holde et kurs eller lignende, kan det være lurt med en påminnelse et par timer før. Ofte er vi redde for å mase for mye, men statistikken viser at vår skrekk er litt overdreven.

"The survey data shows that sending email campaigns once or twice a week is the best frequency for better sales"

Bernard, Omnisend Blog, 8. mars 2018

3. Nyhetsbrev #2: Når du starter på nyhetsbrev nummer 2, er det lurt å velge malen du vil bruke før du begynner å skrive innholdet, ellers risikerer du å miste det du har skrevet og redigert i denne malen. Du kan velge fritt blant malene ved å gå et steg tilbake i rekkefølgen og velge “Mal”. 


4. Aktiver kampanjen: Når du har lagt til så mange nyhetsbrev du ønsker i kampanjen og valgt frekvens mellom disse, kan du velge “Aktiver”. Du vil få se en oppsummering, og har mulighet til å velge sporing i Google Analytics.

Status, arkiv-oversikt og statistikk

De ulike statusene er Utkast, Aktiv og Fullført.

Utkast sier kanskje seg selv, og det som gjenstår, er å eventuelt gjøre deg ferdig med innholdet og sette kampanjen til aktiv.

Når alt er klart, og du har aktivert kampanjen, vil den stå som Aktiv frem til den er ferdig. Når alle e-postene er sendt ut i henhold til de kriteriene du har satt opp, står kampanjen som fullført

Du kan bruke knappene øverst til høyre til å pause, redigere og sette kampanjen som fullført manuelt. Merk at dersom du setter kampanjen som fullført via denne knappen, kan den ikke lenger reaktiveres

Kampanjen ligger under fanen Automatisering frem til den er ferdig, deretter vil den dukke opp i oversikten over nyhetsbrev med et lite tryllestav-ikon foran seg. På denne måten får du raskt og enkelt oversikt over hvilke nyhetsbrev som har blitt sendt ut automatisk. 

En påminnelse avsluttes ikke helt før det har gått 3 timer fra siste e-post i påminnelsen gikk ut, så det kan hende utsendelsen blir «stående og jobbe» selv etter den har gått ut.

Statistikk for kampanjene:

Du kan følge med på statistikken som vanlig. Hvert nyhetsbrev viser deg hvor mange som åpnet og klikket i det spesifikke nyhetsbrevet. 

Rediger en aktiv kampanje

Fant du svaret?