Det er lurt å segmentere kontaktene dine om du ønsker å gruppere dem. Det kan være basert på bransje, interesser eller kundeforhold, og gjør det enkelt for deg å målrette nyhetsbrevene til de ulike kontaktene uten å risikere at de mottar dobbelt opp med e-poster fra deg (som kan skje dersom du har samme kontakt i ulike e-postlister).

Med god og gjennomtenkt segmentering kan du lettere holde oversikt over kontaktene dine og kontrollere hvem som mottar hvilke nyhetsbrev.

Slik legger du til merkelapper

For å kunne opprette segmenter må du først og fremst legge til merkelapper på kontaktene dine. Dette kan gjøres på tre måter:

1. Legge til merkelapper i Excel/CSV-fil før import:

Skal du importere inn en hel liste med kontakter (CSV- eller Excel), er det fordelaktig å legge til merkelapper i filen allerede før du laster det opp. 

Merkelappene legger du til ved å legge navnet på merkelappen inn i en kolonne ved siden av kontaktinformasjonen. Jo flere kolonner med ulike merkelapper, desto flere merkelapper får kontakten. 

Du kan importere en liste flere ganger uten at du får duplikater i MailMojo. Dersom du vil legge til flere merkelapper senere, kan du importere hele listen på nytt. Dette gjelder derimot ikke om du fjerner merkelapper fra filen, ettersom import aldri fjerner informasjon.

2. Markere kontakt og legge til merkelapper manuelt:

Du kan legge til merkelapper for kontaktene dine manuelt. Slik gjør du:

  • marker de(n) aktuelle kontakten(e) i kontaktlisten din i MailMojo

  • legg til merkelapp ved å velge Legg til fra nedtrekksmenyen under knappen Merkelapper

  • velg mellom å legge til eksisterende merkelapper eller opprette ny

3. Automatiske merkelapper via påmeldingsskjema:

Du kan også legge til merkelapper i påmeldingsskjemaet for nyhetsbrev på nettstedet ditt. Det vil si at alle som melder seg på nyhetsbrevet ditt via dette skjema, automatisk får den merkelappen du har lagt inn i skjema.

Innstillinger for påmeldingsskjema finner du ved å klikke på en e-postliste under fanen E-postlister, under Hjelpemidler og verktøy i høyre kolonne.

Du leser mer om hvordan du lager påmeldingsskjema her.

Opprette segmenter

Etter å ha lagt til ønskede merkelappene på kontaktene dine, er du klar for å lage segmentene.
Slik gjør du:

  • klikke deg inn på en epostliste og trykk på “Nytt segment” litt ned på siden.

  • velg navn på segmentet og legg til de merkelappene du vil skal definere segmentet

  • du kan velge flere merkelapper, at en kontakt skal ha én merkelapp, men ikke en annen osv.

Segment for mottakere som ikke har mottatt nyhetsbrev

Merk at du også kan opprette segment for et utvalg kontakter som ikke har mottatt et spesifikt nyhetsbrev. Dette kan være nyttig om du akkurat har sendt ut viktig informasjon, og nye påmeldte også bør motta denne. 

En slik type ettersending er også mulig å gjennomføre rett i editoren, når du skal sende ut nyhetsbrevet. I steget for utvalg av mottakere, laster du helt enkelt opp en liste over de aktuelle kontaktene.

Sende nyhetsbrev til flere segmenter uten duplikat

Det er fullt mulig å sende et nyhetsbrev eller en kampanje til flere segmenter samtidig uten at noen får den samme e-posten flere ganger. Systemet vil automatisk luke bort eventuelle duplikater du skulle ha på tvers av segmentene. 

Men om du ønsker å sende et nyhetsbrev til et nytt segment etter at du allerede har sendt én gang, vil ikke systemet forstå kontakter som alt har mottatt nyhetsbrevet, som duplikater. Dersom det nye segment du vil sende til inneholder en eller flere kontakter som du har sendt til tidligere, vil disse motta nyhetsbrevet på nytt.

Det er derfor lurt å planlegge godt hvilke segmenter du ønsker å sende til, slik at denne situasjonen ikke oppstår. Om du likevel vil måtte sende til et nytt segment med en e-postadresse som alt har mottatt nyhetsbrevet, er du nødt til å gå gjennom listene og manuelt fjerne merkelapper og hindre at de får nyhetsbrevet på nytt – og evt. legge på merkelappene manuelt igjen etterpå. 

Glemt hva som utgjør et segment?

Enkleste måten å se hvilke merkelapper som inngår i et bestemt segment, finner du slik:

  • gå til fanen E-postlister

  • klikk på navnet til den aktuelle listen

  • velg redigeringsikonet (den lille blyanten) til høyre for segmentet du vil undersøke

Du vil nå se en oversikt over hvilke merkelapper som inngår og ikke inngår i segmentet. Du kan selvsagt redigere dette til enhver tid.

Fant du svaret?